Xuyên nhầm sinh tử văn – 012

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 12

Lâm Cẩm Văn chạy về viện tử của mình, nhìn thấy Đậu Khấu quỳ trên đất và một bà lão lạ mặt, bà lão kia đang ôm bụng khóc lóc, Cố Khinh Lâm đứng phía sau ôm mặt Ngọc Trúc, bên cạnh là Vân Đào và Thủy Tô đang che chở y và Ngọc Trúc.

Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 012”

Hôn quân-Chương 62

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 62

Tề Quân Hữu vẫn nghĩ chính mình hiểu Tề Quân Mộ, cho dù người này là Hoàng đế thì hắn nghĩ tính tình này vẫn giống như trước. Trong mắt Tề Quân Hữu, Tề Quân Mộ luôn là một người vô cùng rập khuôn và cố chấp.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 62”

Thoáng Hương – Chương 37

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 37 // Quá khứ đã qua

Gần đến giao thừa, mỗi người đều tiến vào trạng thái làm việc căng thẳng mà hưng phấn, cần phải kết thúc, cần phải nỗ lực xông lên.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 37”