Hôn quân-Chương 57

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 57

Câu hỏi của Hoàng đế không chút do dự, trong lời nói tràn ngập sự tín nhiệm và chân thành khiến người ta có cảm giác tốt đẹp, dường như chỉ cần Lâm Tiêu lên tiếng nói một cái tên thì y lập tức đồng ý thay Thẩm Niệm.

Tựa như lúc đầu Lâm Tiêu đề cử Nhạc Vân Châu vậy, Hoàng đế sẽ không quá lo lắng Lâm Tiêu cố ý đề cử người của mình vì quan hệ thông gia giữa Lâm gia và Nhạc gia.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 57”

Thoáng Hương – Chương 30

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 30 // Định nghĩa về sự sống và cái chết

Sau khi đến nghĩa trang viếng đồng đội, Dư Anh lại cùng đồng nghiệp cũ đi thăm cha mẹ của người đã mất.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 30”