Hôn quân-Chương 55

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 55

Vì sao?

Thẩm Niệm cũng tự hỏi chính mình, nhưng hắn không dám suy nghĩ sâu xa, hoặc có lẽ đã có câu trả lời nhưng không dám hồi đáp lại với Hoàng đế.

Vì thế hắn vẫn nhìn Hoàng với sắc mặt như bình thường nói: “Hoàng thượng, vi thần là người trung quân ái quốc, làm như vậy tất nhiên là muốn san sẻ giúp hoàng thượng.”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 55”

Tui giỏi để tui lên – Chương 11

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 11: Bây giờ tôi là JG của cậu ta rồi.

Con mèo nhỏ thong thả vênh váo treo bên người Camille, không những vậy còn nhìn thấy hình ảnh trong game dường như thuận mặt hơn rất nhiều.

Rời khỏi tên rác rưỡi AD kia, rốt cuộc Giản Nhung mới có sự thảnh thơi mà nhìn mưa đạn rồi.

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 11”