Tui giỏi để tui lên – Chương 3

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 3: Không phải chứ mày thật sự quá gà.

Chiều hôm sau, Giản Nhung vừa mới tỉnh dậy đã thấy có mấy tin nhắn trên màn hình.

Lộ Bách Nguyên hỏi: “Chỗ nào không hợp?”

Lộ Bách Nguyên cong miệng cười: “Là cậu ta. Cậu hiểu còn rất tường tận nha.”

[[Thạch Lưu: Lướt Weibo chưa? Đều nói Road muốn giải nghệ.](gánh)Thạch Lưu: Tỉnh chưa đại ca.]

[Nhờ Ung: Đang này. Tin tức ở đâu?]

Tiểu Bạch than phiền: “Chỉ là gần đây phong cách trên Tieba ngày càng kỳ quái, em cũng không thích dạo nữa.”

[Chiều hôm sau, Giản Nhung vừa mới tỉnh dậy đã thấy có mấy tin nhắn trên màn hình.Thạch Lưu: Tui nghe nói nền tảng lại sắp sửa đổi và cải cách lớn, ông gần đây phát sóng tem tém bớt, bớt chửi người ta đi.]

Tiếp tục đọc “Tui giỏi để tui lên – Chương 3”