Xuyên nhầm sinh tử văn – 002

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 2

Có lẽ trong thân xác đã thay đổi linh hồn, dục vọng sống thay đổi và sự chịu đựng cũng mạnh mẽ hơn, cuối cùng Lâm Cẩm Văn bị đánh da tróc thịt bong có thể đợi được đại phu và người cha tiện nghi kia đến. Lâm Cẩm Văn cảm giác mình mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng toàn thân lạnh ngắt, nhưng Lâm Cẩm Văn không hề lo lắng mình không cầm cự được mà đi sớm. Khi hắn còn nhỏ đánh nhau với người ta, đầu đổ máu ngã xuống đất hôn mê, chờ hắn vùng vẫy tỉnh dậy được, không có tiền đi bệnh viện nên tự mình đi tới một phòng khám nhỏ băng bó. Lúc đó bác sĩ ở phòng khám còn sợ hắn không chịu được, sau cùng hắn gắng gượng nằm trên giường mấy ngày mới khỏe. Ngay cả bác sĩ đó còn nói ý chí sống của hắn rất mãnh liệt. Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 002”