Xuyên nhầm sinh tử văn – 001

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 1

Hắn cảm giác toàn thân giống như bị lửa đốt, lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt ý thức của hắn khiến hắn không còn tỉnh táo nổi. Hắn không nhìn rõ mình đang ở nơi nào, hắn chỉ biết toàn thân đau dữ dội, cả người như muốn nổ tung, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất phát tiết hỏa khí bạo ngược đang di chuyển toàn thân hắn ra ngoài. Tiếp tục đọc “Xuyên nhầm sinh tử văn – 001”