Hôn quân-Chương 51

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 51

Cung nữ bên cạnh Phù Hoa tên là Kiều Nguyệt, là một trong những cung nhân bình thường Phù Hoa hay dẫn theo bên mình cũng coi như là ngươi có năng lực bên cạnh Phù Hoa.

Chỉ là hiện giờ cô nước mắt ngắn nước mắt dài nói ra chữ cứu, điều này khiến cho sắc mặt của Tề Quân Mộ trầm xuống tức khắc, y nói: “Làm càn, mặc dù Phù Hoa chọc giận mẫu hậu bị bà nghiêm phạt, là hợp tình, cũng có phải mẫu hậu muốn giết nàng ấy đâu?”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 51”

Thoáng Hương – Chương 23

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23 // Thế nào là đúng mực

Thời gian ở Tây Tạng trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ năm thì đoàn người đã đi qua hết những khu du lịch nổi tiếng ở đây rồi, họ tiếp tục lái xe đến làng dân tộc tại địa phương.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 23”