Thoáng Hương – Chương 22

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22 // Mờ ám

Đoàn người đi dạo trên con đường gần khách sạn, xong thì tìm một quán đặc sản ăn tối.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 22”