Luật Cấm Săn – Chương 27

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 27

Vốn nguyên một chậu táo để dành ăn được rất lâu, kết quả ngủ một giấc tỉnh dậy thì chẳng còn quả nào.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 27”

Thoáng Hương – Chương 21

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21 // Làm màu

Ngày khởi hành đi Tây Tạng, nhóm người kết bạn đi du lịch có mặt tại sân bay đúng giờ. Lần du lịch do công ty tổ chức này không phải bắt buộc, mà chỉ dành riêng cho tổ của Tiêu Thầm, họ vừa hoàn thành một hạng mục lớn, đây chính là phúc lợi riêng của họ.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 21”