Thoáng Hương – Chương 20

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20 // Trao gửi linh hồn

“Em thích đàn ông thật, nên mới cảm thấy một gay nhìn chằm chằm một gay không mặc áo là vượt quá giới hạn.”

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 20”