Thoáng Hương – Chương 14

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14 // Người giàu bận rộn

Dư Anh nghiêng người bước vào nhà, Hạng Lâm cảm thấy Dư Anh rất quen mắt, nhưng không lập tức nhớ ra đượclà đã gặp ở đâu, đành hỏi Tiêu Thầm: “Vị này là?”

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 14”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 21

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Sáng sớm, Úc Hoa mở tivi ra xem tin tức, thắt tạp dề trong tiếng nhạc nền chương trình thời sự buổi sáng, anh lơ đãng băm thịt làm nhân, cán bột, làm sủi cảo.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 21”