Thoáng Hương – Chương 11

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

 Chương 11 // Trong ngoài bất nhất

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Tiêu Thầm dập tắt thuốc lá rồi ra mở cửa.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 11”

Thoáng Hương – Chương 10

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10 // Giả câm giả điếc

Đến trước cửa nhà, Tiêu Thầm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn dừng chân.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 10”