Hôn quân-Chương 47

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 47

Hoàng đế xuất cung từ trước đã không phải là chuyện đơn giản, phải sớm dẹp đường phố, sắp xếp ám vệ, để tránh khỏi đụng phải chuyện thích khách.

Cái thói xấu của Tề Quân Mộ cứ muốn ra là cứ ra lại khiến Nguyễn Cát Khánh mệt đứ đừ, may mắn lần này cũng không phải một mình ra ngoài, cấm vệ đã nhận được tin nhanh chóng tập hợp người rồi.

Đáng nhẽ cấm vệ phải phái một số người thanh lý đường phố trước, nhưng Tề Quân Mộ không muốn chờ. Đến khi chuẩn bị tạm được rồi, y lên tiếng dặn dò rồi xuất cung.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 47”

Thoáng Hương – Chương 9

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 9 // Quan hệ của người lớn

Giang Ngôn nghe lời Dư Anh, lấy khăn lông khô ra cho Tiêu Thầm, khi Đinh Chiếu Thu nhận khăn còn tỏ ra hứng thú đánh giá cậu một phen: “Chu đáo thế?”

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 9”

Thoáng Hương – Chương 8

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 8 // Lấy lòng

“Có chứ.” Tiêu Thầm đáp, “trả cậu một bó.”

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 8”