Thoáng Hương – Chương 3

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3 // Tên sao người vậy

Câu hỏi thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ chừng ấy. Vì sao ly hôn, ai đề nghị ly hôn.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 3”

Thoáng Hương – Chương 2

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2 // Anh em cùng chung hoạn nạn

Tại sao lại tên là hoa hồng Lệ Chi, Tiêu Thầm không hỏi thêm, hỏi thì lại có vẻ như không dưng bắt chuyện, Hạng Lâm và bà cụ bên cạnh còn đang nhìn, anh không có sở thích để mọi người vây quanh xem mình làm quen với người khác.

Tiếp tục đọc “Thoáng Hương – Chương 2”