Hôn quân-Chương 41

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 41

‘Phạm kiêng kỵ’- câu nói cuối cùng kia của Thẩm Niệm thật nhẹ nhàng khiến Dương Kinh Lôi bừng tỉnh, giữa sự hoảng hốt hắn ta nghĩ tới câu hỏi đầu tiên của hoàng đế trong cung.

Hoàng đế nói: “Chuyến đi Thanh Châu thuận lợi chứ.”

Lúc đó hắn trả lời thế nào nhỉ, hắn nói như vầy, ‘Ngoại trừ chuyện Cẩn thân vương bị ám sát, còn lại đều thuận lợi, dọc đường Bình vương coi như phối hợp.’

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 41”

Luật Cấm Săn – Chương 21

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Người trái đất không hề biết về hình thú.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 21”

Luật Cấm Săn – Chương 21

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Người trái đất không hề biết về hình thú.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 21”