Hôn quân-Chương 40

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 40

Loại tâm tình phấn khởi này của Thẩm Niệm chỉ duy trì đến khi Tề Quân Mộ hạ triều, không phải hắn ‘lòng có thừa mà lực không đủ’, mà là hắn bị hoàng đế cưỡng chế yêu cầu trở về nghĩ ngơi cho tốt.

Thẩm Niệm cũng không cảm thấy mệt bao nhiêu, hắn đã quen rồi.

Ở Bắc Cảnh, có lúc để giết địch, bọn họ liên tục một thời gian dài nâng đao chém xuống rút ra lại nâng đao. Khô khan chết lặng lập lại những động tác như thế, đến khi kẻ địch thu binh, bọn họ mới có cơ hội thở dốc.

Ban ngày giết địch, ban đêm sợ địch tập kích lại càng không dám ngủ, thời gian dài, cũng luyện được bản lĩnh không ngủ một đêm hôm sau xuất hiện vẫn có thể tinh thần sáng láng.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 40”