Hôn quân-Chương 38

Lại một chương dài lê thê, gõ muốn rụng tay🙄

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 38

Thẩm Niệm cũng không phải là người không có lòng hiếu kỳ, Tề Quân Mộ đột nhiên muốn xuất cung. Tuy rằng biểu hiện của hoàng đế rất bình tĩnh, nhưng việc này bản thân cũng rất gấp, trong lời nói của y còn thần bí như vậy, Thẩm Niệm không muốn suy nghĩ nhiều cũng không được.

Liên tưởng đến tin tức của Cẩn thân vương Tề Quân Chước gần đây, trong đầu Thẩm Niệm có cảm giác, lần này hoàng đế xuất cung hẳn là có liên quan đến Cẩn thân vương.

Địa vị của Tề Quân Chước ở trong lòng hoàng đế rất bất đồng, trong chuyện này biểu hiện của hoàng đế chính là rõ ràng vô cùng. Y không để ý những triều thần nhìn thế nào, chính là thẳng thắn thoải mái dùng hành động nói cho mọi người, Cẩn thân vương được tâm của trẫm.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 38”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 17

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

Vưu Chính Bình là người trả tiền, thì đương nhiên phải để người làm khách là Úc Hoa gọi món.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 17”