Hôn quân-Chương 36

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 36

“Có thể truyền ra lời đồn gì?” Vẻ mặt Tề Quân Mộ buồn bực nói: “Hài nhi trước đã nghe Thẩm Niệm nói ra việc này, cứu Nhạc Thanh lên là nội giám bên người, cứu Lâm Ân biểu ca chính là hắn. Thẩm Niệm lớn lên ở biên quan, phương diện lễ nghi có nhiều lúc không cẩn thận, nhưng thái độ cư xử cũng coi như chính trực. Trẫm tin tưởng hắn tuyệt sẽ không làm chuyện hủy danh dự người khác, lại càng không sẽ đem chuyện này nói ra, mẫu hậu cũng không cần lo lắng quá.”

“Làm sao ta không lo lắng cho được.” Trên gương mặt của Thái hậu xuất hiện cáu kỉnh với sự không kiên nhẫn, vẻ mặt bà lo lắng: “Có nhiều nội giám với cẩm vệ đều nhìn thấy Lâm Ân, Thẩm Niệm cùng Nhạc Thanh ở dưới nước. Nhưng hai người bọn họ chung quy là tiểu tử trẻ tuổi, người khác sẽ nghĩ, vì sao bọn họ muốn nhảy xuống nước? Có chạm vào Nhạc Thanh không? Lời đồn này, đều không phải ngươi muốn cấm thì có thể cấm được.”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 36”

Luật Cấm Săn – Chương 16

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16

Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm trong rừng rất lớn, ban ngày nóng nực thì nhiệt độ có thể đạt đến 37-38oC, khi đêm đến thì mặt đất bắt đầu giảm nhiệt độ.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 16”