Hôn quân-Chương 35

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 35

Tề Quân Mộ là hoàng đế có năng lực hành động vô cùng mạnh, kế sách của Thẩm Niệm rất tốt, bên trong còn cần bổ sung rất nhiều thứ, liên quan đến việc chọn người đến Tây Cảnh, y muốn tỉ mỉ sàng lọc mới được.

Đầu tiên thân phận người này phải cao, phải áp được Thường Thắng, tốt nhất là vương gia, thứ hai cần khiến Thường Thắng ôm ảo giác hoàng đế cần không phải gã là không được. Sau đó cho dù là diễn kịch tốt nhất cần chín phần thật một phần giả, cho nên chọn vương gia cũng vô cùng quan trọng.

Chọn vương gia nào, trong đầu Tề Quân Mộ đã có sắp xếp. Chỉ là tùy tùng đặt biệt quan trọng, ở trong lòng Tề Quân Mộ cân nhắc một vài người, sau đó lại bị y phủ nhận.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 35”