Luật Cấm Săn – Chương 14

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14

Lộ Bạch nằm mơ cũng không nghĩ đến báo đen chỉ mới có duyên gặp mặt một lần mà lại giúp mình cướp lại máy chụp hình từ tay bọn khỉ đầu chó.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 14”