Quý Ông Ưu Phiền – Chương 16

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16

Hình tượng của Vưu Chính Bình trước mặt Chấn Lê vẫn luôn là gương mặt ông chú đẹp trai mà Liên Vũ Phàm đã lấy đi, Chấn Lê vốn không quen cậu dân phòng Vưu Chính Bình, thấy một người lạ mặt xông vào studio của y thì khá là khó hiểu. Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 16”