Hôn quân-Chương 31

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 31

Vào lúc này Tề Quân Mộ biểu hiện cực kỳ tín nhiệm đối với Thẩm Niệm, y để Nguyễn Cát Khánh trình thư lên, ở trước mặt Thẩm Niệm mở thư ra.

Thư này quả thật như suy nghĩ của Thẩm Niệm, là Dương Kinh Lôi suốt đêm gửi tới từ Thanh Châu, phía trên viết rất rõ ràng chuyện Tề Quân Chước bị ám sát.

Hoàng đế nhanh chóng xem một lượt, cuối cùng ánh mắt y dừng lại chốc lát, sau đó vẻ mặt hiển nhiên đặt thư trên ngự án.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 31”