Cháu Đích Tôn – Chương 110

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 110

Lâm Duyệt nhìn đăm đăm vào kinh văn trên bàn, cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả. Từ khi hắn hôn mê bất tỉnh, linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể rồi, nhưng lần này không biết vì sao mà hắn lại không thể trở lại thân xác kia, cũng không thể rời khỏi xác mình quá xa, nếu không thì cơ thể đó chẳng khác nào đã không còn hô hấp nữa. Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 110”

Cháu Đích Tôn – Chương 109

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 109

Tề Nhiễm được sự đồng ý của Hoàng đế thì liền đứng lên cáo lui. Y quay người bước đi được hai bước rồi chậm rãi dừng chân, quay lại nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng, bây giờ trời vẫn còn lạnh, ngài chú ý sức khỏe, cần phải giữ gìn thật kỹ.”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 109”

Cháu Đích Tôn – Chương 108

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 108

Đương nhiên, những lời Tề Nhiễm nói không thể đánh thức Lâm Duyệt, thật lâu sau đó, y mới đặt tay Lâm Duyệt vào trong chăn. Thật ra y rất muốn nắm tay thêm một chút, nhưng bây giờ trời đã rất lạnh rồi, dù trong phòng có đốt lò sưởi thì để tay bên ngoài quá lâu cũng sẽ bị lạnh. Sau cùng Tề Nhiễm giúp Lâm Duyệt vuốt lại tóc rồi mới rời đi.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 108”