Hôn quân-Chương 27

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chuowng 27

Dương Kinh Lôi tất nhiên biết địa vị của Tề Quân Chước trong lòng hoàng đế, sau câu kia lại viết Cẩn vương bình an vô sự, thích khách chạy trốn, việc này hắn sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng.

Bọn họ ở Thanh Châu, Tề Quân Chước lấy danh nghĩa của Tề Quân Hữu làm việc.

Trong lúc nhất thời không rõ thích khách là hướng tới Tề Quân Chước hay là Tề Quân Hữu, Dương Kinh Lôi là người cẩn thận, sự việc trước khi rõ ràng tất nhiên không dám tùy tiện viết cái gì vào trong mật thư.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 27”

Cháu Đích Tôn – Chương 104

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 104

Thích khách, có lẽ không nên gọi gã là thích khách, có lẽ gã cũng có một cái tên, nhưng ở đây chẳng có ai để ý đến, vì thế gã chỉ có thể là một kẻ không tên, hai chữ thích khách này cũng đã trở thành tên của gã.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 104”

Cháu Đích Tôn – Chương 103

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 103

Lời Tề Nhiễm nói ra tràn đầy tình ý, nhưng Lâm Duyệt nằm trên giường lại vẫn bất động. Tề Nhiễm vươn tay vuốt ve gò má Lâm Duyệt, y cảm thấy làn da dưới tay mình thật sự quá lạnh, khiến y vô cùng khó chịu. Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 103”