Cháu Đích Tôn – Chương 96

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 96

“Lâm Duyệt bị Tiêu Thiện dẫn đi rồi?” Tề Nhiễm nghe Phỉ Thanh nói vậy thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, tưởng rằng Lâm Duyệt phạm phải sai lầm gì nên bị Ngự Lâm quân bắt đi tra khảo rồi, tim y không khỏi thắt lại, sau đó mới sực nhớ ra việc ngày hôm qua mình đã làm, nên lại yên tâm.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 96”