Hôn quân-Chương 23

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 23

Vừa nghe lời này của Nguyễn Cát Khánh, Tề Quân Mộ trực tiếp lựa chọn quên Ôn Uyển, chỉ chú ý tập trung trên người Hiền thái phi.

Ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng y là Tề Quân Hữu đột nhiên không một lời chào đã bị mình phái đi khỏi kinh, đã nhiều ngày như thế, một tin tức trên đường cũng không truyền đến, Hiền thái phi cũng nên ngồi không yên.

Năm đó trong hậu cung Cảnh đế vừa áp lực vừa ôn hòa, trong lòng thái hậu cùng Hiền thái phi có ý kiến gì mọi người không biết, nhưng  nét mặt tuyệt đối là chị em tương thân tương ái, chưa từng đỏ mặt một lần.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 23”

Cháu Đích Tôn – Chương 94

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 94

Nhà họ Lâm tất nhiên là vô cùng vui mừng khi thấy Tề Tĩnh đến, ông cụ Lâm lập tức khôi phục sự khỏe mạnh như ngày xưa, cùng Lâm Trung và Lâm Hiền đưa Tề Tĩnh vào trong thư phòng.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 94”