Hôn quân-Chương 21

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 21

Lúc Thẩm Niệm mở miệng, sự tức giận trên người của Tề Quân Mộ đã tiêu tán, nghĩ thầm nơi này cũng lạnh thật.

Chỉ là đột nhiên nghe Thẩm Niệm nói cứ như muốn vứt bỏ hắn như vứt con ruồi phiền phức, trong lòng hoàng đế bỗng nhiên muốn ngang bướng.

Y liếc nhìn Thẩm Niệm nói: “Thế nào, Thẩm khanh nghĩ trẫm ngay cả quyền quyết định có hay không vào lên triều cũng không có? Trẫm muốn ở lại chỗ này một lát, có phải cản trở mắt ai đó không?”

Thẩm Niệm: “…”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 21”

Cháu Đích Tôn – Chương 90

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 90

Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt nói một câu không có danh phận mà bị sặc đến nỗi phải che miệng ho, Lâm Duyệt vừa rót cho y một chén trà ấm, vừa buồn cười vỗ lưng cho y, thuận tiện còn nghiêm chỉnh nói: “Em lớn thế này rồi, uống chút nước mà còn sặc nữa à? Có sao không?”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 90”