Cháu Đích Tôn – Chương 88

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 88

Tề Anh đến gặp Tề Nhiễm, Lâm Duyệt tất nhiên phải tránh mặt đi. Dù quan hệ riêng giữa hắn và Tề Nhiễm như thế nào, thì trước mặt người ngoài, họ vẫn chỉ có thể là quân thần.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 88”