Cháu Đích Tôn – Chương 87

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 87

Kiếp trước, tên thích khách kia ẩn nấp quá sâu, mãi đến vài năm sau mới cho Hoàng đế một cú đánh hoàn toàn không ngờ đến, ám sát thành công, tuy Hoàng đế chưa chết, nhưng vẫn bị thương rất nặng, mà tiếp sau đó tất cả đã trở thành ác mộng của y. Tên thích khách kia sau cùng được xem là thích khách của Nam Chiếu, nhưng Tề Nhiễm vẫn luôn cảm thấy Nam Chiếu không thể nào đào tạo ra tên này được.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 87”