Cháu Đích Tôn – Chương 86

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 86

Tề Nhiễm biết tuy Lâm Duyệt không nói gì, nhưng hắn rất lo lắng cho y. Hiện giờ y đã rất tin tưởng Lâm Duyệt, nhưng việc y đã sống lại ở kiếp này thì không tiện mở lời nói với Lâm Duyệt cho rõ ràng.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 86”