Cháu Đích Tôn – Chương 85

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 85

Khi Tề Nhiễm và Lâm Duyệt đang bàn bạc làm sao chủ động tấn công thì nhà họ Lâm đã nhận được thánh chỉ của Hoàng đế.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 85”