Hôn quân-Chương 19

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 19

Lúc ngự liễn của Tề Quân Mộ đến trước cung Vị Ương, thì Thẩm Niệm dẫn người tuần tra đêm ở cuối hàng liễu.

Mấy ngày nay hắn càn quấy lười nhác nhiều, nhưng việc liên quan đến an nguy của hoàng cung thì hắn rất cẩn thận.

Trước tuần tra phòng thủ luân phiên, hắn sẽ tự mình dẫn người đi một vòng.

Xa xa hàng liễu, thấy ngự liễn của hoàng đế đi qua, nội giám cung nữ lui vào tường để quỳ lạy, thị vệ nghiêm cấm mà dừng lại.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 19”

Hôn quân-Chương 18

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 18

Thẩm Niệm vốn có một bụng câu hỏi muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt của Tề Quân Mộ, bỗng nhiên hắn chẳng muốn hỏi cái gì.

Thật ra hắn hiểu rất rõ, hoàng đế làm như vậy, đơn giản là muốn kéo độ thù hận cho hắn mà thôi, còn bản thân thì phủi sạch sẽ. Đến lúc đó, hoàng đế là trong sạch, còn hắn phải chịu sét đánh trong mắt mọi người.

Sự việc thành ra như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào hoàng đế, chỉ có thể trung thành với hoàng đế. Hoàng đế làm như vậy, hoàn toàn nghĩ trên cơ sở hắn cam tâm tình nguyện bị lợi dụng.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 18”

Cháu Đích Tôn – Chương 84

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 84

Ngày hôm sau, Lâm Duyệt vào cung tìm Tề Nhiễm từ rất sớm. Nhưng hắn đến lại không đúng lúc, Tề Nhiễm đã rời Đông cung đi gặp Hoàng đế rồi. Có điều Tề Nhiễm để Cát Tường ở lại, còn đặc biệt căn dặn Cát Tường chờ Lâm Duyệt vào cung thì hầu hạ cẩn thận.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 84”