Luật Cấm Săn – Chương 10

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

Sáng hôm sau, Lộ Bạch lấy hai cái túi giấy bảo vệ môi trường để đựng album ảnh mà tối qua cậu chuẩn bị, sửa soạn để ra ngoài.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 10”