Cháu Đích Tôn – Chương 82

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 82

Tề Nhiễm nghe Lâm Duyệt nói vậy thì sực nhớ ra, bảo Việt Tú mở lời từ chối Lâm Duyệt đi đưa dâu là nước cờ tốt nhất.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 82”