Hôn quân-Chương 17

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 17

Trước khi phái Tề Quân Hữu xuất cung, hoàng đế đã triệu kiến Dương Kinh Lôi với Tề Quân Chước.

Đối với Dương Kinh Lôi, lời căn dặn của hoàng đế là nghe theo căn dặn của Cẩn thân vương, bảo vệ sự an toàn của Bình vương.

Đối với Tề Quân Chước, căn dặn của hoàng đế là, bọn họ đi đến Thanh Châu, con người đời sống không quen thuộc, ban cho hắn thanh thượng phương bảo kiếm, nếu như kẻ nào không có mắt làm chuyện hại người hại mình, Tề Quân Chước có quyền chém.

Đồng thời hoàng đế tỏ ý, từ nhỏ Bình vương đã đọc sách thành thạo, cũng không ai dạy võ nghệ cho hắn, nhìn là biết thư sinh tay trói gà không chặt. Tề Quân Chước thuở nhỏ đã thích đùa dao xách thương, thân thủ coi như không trở ngại, dọc đường nhất định lúc nào cũng bảo vệ anh trai Bình vương này.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 17”

Cháu Đích Tôn – Chương 80

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 80

Lâm Duyệt nghĩ việc Trương thị đến đây chắc chắn là có chỗ để hắn lợi dụng, thế là bèn sửa soạn vào cung gặp Tề Nhiễm.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 80”