Hôn quân-Chương 16

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 16

Người mà Ôn phu nhân muốn gặp là Ôn Uyển, là bởi bị bọn họ đều biết trong lòng hoàng đế có Ôn Uyển.

Tuy rằng bà là nữ chủ gia đình, sự kiện lần này bà nhìn rất rõ. Ôn Diệu cùng Tề Phàm làm việc có không đúng, ngoài miệng bọn họ không nghiêm, trước công chúng phê bình sinh hoạt cá nhân gia đình, thế nên bọn họ cũng bị Thẩm Niệm đánh vào mặt.

Cũng bởi Thẩm Niệm ra tay vô cùng xảo quyệt, dùng mắt nhìn thì một chút vết thương cũng không thấy, nhưng đánh lên thân thể lại vô cùng đau đớn.

Từ điều này có thể thấy, Thẩm Niệm ra tay quá mức ác độc.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 16”

Cháu Đích Tôn – Chương 79

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 79

Bất kể Trương thị nghĩ thế nào, lo lắng bất an thế nào, thì mọi việc cũng vẫn như Lâm Trung nói, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, thân phận hiện giờ của bọn họ không đủ để kháng lại ý chỉ của nương nương trong cung, trừ khi bà ta muốn chọc giận Hiền phi, muốn khiến cho việc hôn nhân của Lâm Như Ý trở nên khó khăn hơn. Điều Lâm Trung nói là sự thật, nhưng sự thật cũng chính là thứ mà người ta khó lòng chấp nhận nhất.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 79”