Hôn quân-Chương 15

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 15

Thẩm Niệm cũng không ngờ Tề Quân Mộ sẽ nói như vậy, biểu cảm trên mặt hắn đầu tiên là ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó là mừng rõ.

Trấn Bắc hầu quỳ lạy với hoàng đế, trịnh trọng nói: “Vi thần đa tạ hoàng thượng làm chủ.” Sau đó hắn đứng lên quay lưng về phía Tề Quân Mộ, mĩm cười với Tề Phàm với Ôn Diệu, quả thực là nho nhã tuấn tú, ôn hòa có lễ: “Thế tử, quốc cữu, mời đi.”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 15”

Cháu Đích Tôn – Chương 78

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 78

Tề Nhiễm thấy Lâm Duyệt tỏ ra hào hứng thì trong lòng bất đắc dĩ, ngoài mặt vẫn bình thản, y nói: “Bây giờ nhà họ An lụn bại, nhưng Tề Tĩnh vẫn yên ổn sống trong hậu cung, những người từng theo nhà họ An trước kia sẽ đứng nhìn. Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 78”