Cháu Đích Tôn – Chương 77

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 77

Hoàng đế đã mặc kệ Việt Tú được một thời gian rồi, hôm nay tâm trạng ngài khác hơn, nếu Việt Tú đã chủ động nhắc đến việc này thì Hoàng đế cảm thấy cũng nên suy nghĩ về nó rồi.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 77”