Luật Cấm Săn – Chương 8

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 8

Thật ra thì Lộ Bạch còn muốn có một quyển album ảnh nữa, nhưng đây là nhu cầu cá nhân, đương nhiên không thể lấy hóa đơn về đơn vị được.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 8”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 6

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 6

“Ài……” Ngồi sau lưng Vưu Chính Bình, Chấn Lê thở dài thật dài.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 6”