Quý Ông Ưu Phiền – Chương 4

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 4

Sau khi Vưu Chính Bình gặp gỡ Úc Hoa, năng lực của cậu được kiểm soát. Từ phá hoại nguyên một bãi huấn luyện dưới lòng đất chuyển thành chỉ đập nát một cái bàn, quả thực là một tiến triển mang tính đột phá.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 4”