Cháu Đích Tôn – Chương 73

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 73

Đối với câu hỏi của Hoàng đế, lần này Lâm Duyệt lại không giành nói trước ông cụ Lâm. Ông cụ nhăn mặt, nói ra việc Lâm Duyệt dùng ghế đẩu đánh ngất Lâm Lương, bỏ qua chuyện ban đầu bọn họ chất vấn và hoài nghi Lâm Duyệt là ma quỷ, bởi vì những việc này nói ra thì quá đỗi hoang đường.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 73”