Cháu Đích Tôn – Chương 72

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 72

Tề Nhiễm một mình tiến vào từ đường nhà họ Lâm, Bán Hạ và Đinh Hương bị cản lại bên ngoài, khi bước vào thì ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, y lập tức biến sắc, bước nhanh hơn vào trong, thầm nghĩ người nhà họ Lâm quả thật là tàn độc, giữa thời tiết lạnh như thế này mà bỏ mặc một người bị thương nặng ở trong từ đường trơ trọi thế này, rõ ràng là định lấy mạng Lâm Duyệt.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 72”