Hôn quân-Chương 6

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 6

Trên mặt Nguyễn Cát Khánh lóe lên sự lo âu, Tề Quân Mộ thấy rõ, nhưng y cũng không để trong lòng.

Nguyễn Cát Khánh không dám cãi lại mệnh lệnh, nhưng sợ thái hậu hỏi tội, đây cũng là chuyện thường tình. Tề Quân Mộ sở dĩ có thể dễ dàng tha thứ cho gã, vì Nguyễn Cát Khánh ngoại trừ ham ăn, thì cũng coi như trung thành.

Kiếp trước ngày thứ hai y trúng gió, những thái giám cùng cung nữ này không chút che giấu lớn tiếng bức bách bên cạnh y, nói Nguyễn Cát Khánh bị người ta ấn theo tội trạng mưu hại hoàng đế cũng đã ấn dấu tay, cuối cùng bị dìm chết.

Nghĩ đến số phận của Nguyễn Cát Khánh, trong lòng Tề Quân Mộ có chút ưu tư, cả hai chủ tớ bọn y đều chết rất nhục nhã.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 6”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 3

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3

Vưu Chính Bình vọt tới nhà vệ sinh tập hợp với bọn đàn em, cả bọn thò đầu ra hóng, hỏi: “Thế nào rồi, dọa hết hồn đối tượng xem mắt  chưa?”

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 3”