Cháu Đích Tôn – Chương 71

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 71

Khi Lâm Duyệt bay đến Đông cung, Tề Nhiễm đang nói chuyện với Cát Tường. Hôm nay, Tề Anh đưa đến chỗ Hoàng đế và Đông cung một quyển kinh Phật chép tay. Trong khoảng thời gian đọc kinh này, có lẽ Tề Anh đã sáng suốt hẳn lên, hắn học theo con đường của Tề Tĩnh, chuẩn bị dùng những quyển sách chép tay để gợi lên tình thương của Hoàng đế. Có điều, Tề Anh đi bước này thì gian nan hơn Tề Tĩnh một chút, ít ra thì bề ngoài Tề Tĩnh cũng chưa từng phạm phải lỗi gì, gã chỉ bị An quý phi liên lụy thôi. Tề Anh thì đã có những hành vi bất chính, cho nên hắn ngoại trừ muốn có được sự chú ý của Hoàng đế, còn phải bỏ công lấy lòng Tề Nhiễm.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 71”