Hôn quân-Chương 4

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 4

Lần này Tề Quân Mộ là tâm bệnh, bệnh không hung hiểm nhưng lại chậm lành. Mấy ngày này, sự vụ trong triều đều do tả hữu Thừa tướng cùng Lục bộ cùng nhau xử lý.

Sau khi Tề Quân Mộ kế vị, lão tả tướng Tô Mặc vì tuổi già đã dâng tấu cáo lão hồi hương, y ân chuẩn, tả tướng hiện nay là Lâm Tiêu – cậu của y.

Tấu sớ của Thẩm Niệm là Lâm Tiêu đứng trước tháp đọc cho y nghe, rất nhiều chuyện Lâm Tiêu cùng những trọng thần trong triều đều có thể tự thương lượng và xử lý. Nhưng chuyện Thẩm Niệm thì khác, tấu sớ của hắn gây nhiều tranh luận lớn trong triều, Lâm Tiêu lập tức dâng lên để Tề Quân Mộ quyết định.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 4”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 2

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

“Tụi mày nói anh phải làm sao hả?” Đến chỗ làm, Vưu Chính Bình liền túm lấy đám đàn em kể không ngừng nghỉ, nói từ ngày Úc Hoa thất nghiệp đến tận sáng nay không có được một nụ hôn chào buổi sáng, cuối cùng là buồn bã cầu cứu.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 2”