Cháu Đích Tôn – Chương 69

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 69

Hoàng đế tất nhiên là bằng lòng ban hôn cho Việt Tú, nhưng lúc này ngài phải tỏ ra thận trọng một chút, nên chỉ nhìn Việt Tú, đáp: “Thành hôn là việc lớn, Trẫm cần phải suy nghĩ thật kỹ, Việt Tú cũng không cần phải quá nóng ruột.”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 69”