Quý Ông Ưu Phiền – Chương 1

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 1

Buổi sáng lúc 5 giờ 59 phút, Úc Hoa thức dậy đúng một phút trước khi đồng hồ báo thức vang lên, anh tắt đồng hồ báo thức rồi nhẹ nhàng xuống giường, Vưu Chính Bình nằm bên cạnh anh vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 1”