Cháu Đích Tôn – Chương 67

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 67

Lâm Duyệt đã sớm được chứng kiến sự quyết liệt trong thủ đoạn của Tề Nhiễm, y có thể tàn nhẫn với người khác và với cả bản thân mình. Nhưng lần này Lâm Duyệt thật sự không còn gì để nói, vào cái thời đại mà trình độ y tế không phát triển, chỉ cần sốt và ho cũng có thể mất mạng như thế này, Tề Nhiễm lần này thật sự là đang dùng tính mạng mình để đặt cược.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 67”