Cháu Đích Tôn – Chương 66

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 66

An quý phi bị giam vào lãnh cung, Tề Anh và Tề Tĩnh cũng liên tục bị giam lỏng, cả hậu cung và triều đình đều yên tĩnh lại. Những phi tần có con cái trong hậu cung càng trở nên cung kính với Thái tử Tề Nhiễm, vì ai cũng biết đã không còn người tranh giành với Tề Nhiễm nữa.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 66”