Cháu Đích Tôn – Chương 65

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 65

Đối với câu hỏi gần như ép buộc của Hoàng đế, Tề Nhiễm cúi đầu, nét mặt lộ rõ vẻ chần chừ, sau cùng vẫn chỉ dập đầu trên đất, nhẹ giọng nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần không có chứng cứ, không dám nói bừa.”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 65”